Bảng xếp hạng nhân vật Genshin Impact chi tiết nhất | Tier list

Tier list Genshin Impact toàn bộ nhân vật: Diluc, Mona, Xiao,... Chi tiết xếp hạng tổng quan, khả năng đánh boss và thám hiểm Dungeons. Xem ngay!

Genshin Impact Tier List
Genshin Impact Tier List

Chú thích thuật ngữ:

  • DPS: Sát thương theo thời gian hay có thể hiểu là dame chính
  • Healer: Thầy thuốc người có vai trò hồi máu cho cả team
  • Support (SP): Hỗ trợ

1. Xếp hạng Bậc S

Bao gồm 7 nhân vật ở các vai trò khác nhau là Diluc (DPS), Qiqi (Healer), Fischl (SP), Venti (SP), Keqing (DPS), Klee (DPS), Xiao (DPS).

Bạn có thể xem các đội hình xây dụng từ các nhân vật Bậc S: Tổng hợp đội hình Genshin Impact theo tier list | Guide từng nhân vật

Nhân vật Genshin Impact Bậc S
Nhân vật Genshin Impact Bậc S
Nhân vậtVai tròThuộc tínhXếp hạng tổng quátXếp hạng thám thínhXếp hạng đánh bossXếp hạng phó bảng
DilucDPSHỏaSBSS
QiqiHealerBăngSSAS
FischlSPLôiSASS
VentiSPPhongSSSS
KeqingDPSLôiSSSS
KleeDPSHỏaSSSS
XiaoDPSPhongSSSS

2. Xếp hạng Bậc A

Bao gồm 4 nhân vật là: , Jean (Healer), Mona (SP), Xiangling (DPS, SP), Razor (DPS)

Nhân vật Genshin Impact Bậc A
Nhân vật Genshin Impact Bậc A
Nhân vậtVai tròThuộc tínhXếp hạng tổng quátXếp hạng thám thínhXếp hạng đánh bossXếp hạng phó bảng
JeanHealerPhongAAAA
RazorDPSLôiASAA
MonaSPThủyASAA
XianglingDPS, SPHỏaAASA

3. Xếp hạng Bậc B

Bao gồm các nhân vật: Bennett (DPS, SP), Chongyun (DPS),  Xingqiu (SP), Barbara (Healer).

Nhân vật Genshin Impact Bậc A
Nhân vật Genshin Impact Bậc A
Nhân vậtVai tròThuộc tínhXếp hạng tổng quátXếp hạng thám thínhXếp hạng đánh bossXếp hạng phó bảng
BennettDPS, SPHỏaBABB
ChongyunDPSBăngBCSB
BarbaraHealerThủyBBBB
XingqiuSPThủyBBBB

4. Xếp hạng Bậc C

Bao gồm các nhân vật: Bedou (DPS,SP), Kaeya (SP), Lisa (SP), Ningguang (DPS), Noelle (DPS, Healer), Sucrose (SP), Nhân vật của bạn (SP)

Nhân vật Genshin Impact Bậc C
Nhân vật Genshin Impact Bậc C
Nhân vậtVai tròThuộc tínhXếp hạng tổng quátXếp hạng thám thínhXếp hạng đánh bossXếp hạng phó bảng
BedouDPS, SPLôiCBCC
KaeyaSPBăngCSBC
LisaSPLôiCCCC
NingguangDPSNhamCSBC
NoelleDPS, HealerNhamCBCB
SucroseSPPhongCCCB
Nhân vật của bạn (Traveler)SPPhong/NhamC/CC/SC/CA/C

5. Xếp hạng Bậc D

Bao gồm: Amber (SP)

Nhân vật Genshin Impact Bậc D
Nhân vật Genshin Impact Bậc D
Nhân vậtVai tròThuộc tínhXếp hạng tổng quátXếp hạng thám thínhXếp hạng đánh bossXếp hạng phó bảng
AmberSPHỏaDSDD

Với Tier list hy vọng các bạn có thể xây dựng được đội hình mạnh và phù hợp với bạn nhất. Hãy để lại bình bên dưới nếu bạn có thắc mắc hay gặp khó khăn nhé!