Hướng dẫn chi tiết về Phe Phái trong Cờ Liên Quân

Tiếp sau bài viết hướng dẫn tổng quát về nghề trong Cờ Liên Quân thì bài viết này sẽ hướng dẫn tiếp về Phe Phái trong Cờ Liên Quân. Cờ Liên Quân có hệ thống 14 phe phái khá là phong phú mà mình sẽ mô tả chi tiết dưới đây.

Hướng dẫn chi tiết về Nghề trong Cờ Liên Quân

Nghề và phe là hai thuộc tính cơ bản của một quân cờ trong Cờ Liên Quân. Khi có đủ số lượng nhất định các quân cờ khác nhau thuộc cùng một nghề / phe trên bàn đấu thì sẽ kích hoạt hiệu ứng nghề / phe tương ứng