Thông tin chi tiết tất cả các nhân vật trong Genshin Impact

Đầy các thông tin cơ bản của các nhân vật trong Genshin Impact, cách để sở hữu được nhân vật. Xem ngay để biết rõ chi tiết!

Thông tin chi tiết tất cả các nhân vật trong Genshin Impact
Thông tin chi tiết tất cả các nhân vật trong Genshin Impact

Chú thích thuật ngữ:

 • DPS: Sát thương theo thời gian hay có thể hiểu là dame chính
 • Healer: Thầy thuốc người có vai trò hồi máu cho cả team
 • Support (SP): Hỗ trợ

1. Amber

 • Giới tính: Nữ 
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí chính: Cung
 • Vai trò chính: Hỗ trợ (SP)
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: D
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện, thông qua nhiệm vụ chính tuyến
Nhân vật Amber
Nhân vật Amber

2. Barbara

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí chính: Sách phép
 • Vai trò chính: Thầy thuốc
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: B
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vât Barbara
Nhân vât Barbara

3. Beidou

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí chính: Trọng Kiếm
 • Vai trò chính: DPS, SP
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Xếp hạng: C
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Beidou
Nhân vật Beidou

4. Bennett

 • Giới tính: Nam
 • Số sao:
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí chính: Đơn kiếm
 • Vai trò chính: DPS, SP
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: B
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Bennett
Nhân vật Bennett

5. Chongyun

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí chính: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: B
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Xếp hạng: B
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Chongyun
Nhân vật Chongyun

6. Diluc

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí chính: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: DPS
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: S
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Diluc
Nhân vật Diluc

Bạn có thể tham khảo: Cách chơi Diluc Genshin Impact | Build, Guide, Skill

7. Fischl

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí chính: Cung
 • Vai trò chính: SP
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: S
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Fischl
Nhân vật Fischl

Bạn có thể tham khảo: Cách chơi Fischl Genshin Impact | Build, Guide, Skill

8. Jean

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí chính: Đơn kiếm
 • Vai trò chính: Thầy thuốc
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: B
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Jean
Nhân vật Jean

9. Kaeya

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí chính: Đơn kiếm
 • Vai trò chính: SP
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: C
 • Cách sở hữu: Nhiệm vụ chính tuyến, cầu nguyện
Nhân vật Kaeya
Nhân vật Kaeya

10. Keqing

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí chính: Đơn kiếm
 • Vai trò chính: DPS
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Xếp hạng: S
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Keqing
Nhân vật Keqing

Bạn có thể tham khảo: Cách chơi Keqing Genshin Impact | Build, Guide, Skill

11. Klee

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí chính: Sách phép
 • Vai trò chính: DPS
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: S
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Klee
Nhân vật Klee

Bạn có thể tham khảo: Cách chơi Klee Genshin Impact | Build, Guide, Skill

12. Lisa

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí chính: Sách phép
 • Vai trò chính: SP
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: C
 • Cách sở hữu: Nhiệm vụ chính tuyến, Cầu nguyện
Nhân vật Lisa
Nhân vật Lisa

13. Mona

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí chính: Sách phép
 • Vai trò chính: SP
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: A
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Mona
Nhân vật Mona

Bạn có thể tham khảo: Cách chơi Mona Genshin Impact | Build, Guide, Skill

14. Ningguang

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí chính: Sách phép
 • Vai trò chính: SP
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Xếp hạng: C
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Ningguang
Nhân vật Ningguang

15.  Noelle

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí chính: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: DPS, Thầy thuốc
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: C
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Noelle
Nhân vật Noelle

16. Qiqi

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí chính: Đơn kiếm
 • Vai trò chính: Thầy thuốc
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Xếp hạng: S
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Qiqi
Nhân vật Qiqi

Bạn có thể tham khảo: Cách chơi Qiqi Genshin Impact | Build, Guide, Skill

17. Razor

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí chính: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: DPS
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: A
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Razor
Nhân vật Razor

18. Sucrose

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí chính: Sách phép
 • Vai trò chính: SP
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: C
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Sucrose
Nhân vật Sucrose

19. Venti

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí chính: Cung
 • Vai trò chính: SP
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Xếp hạng: S
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Venti
Nhân vật Venti

20. Xiangling

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí chính: Giáo
 • Vai trò chính: DPS, SP
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Xếp hạng: A
 • Cách sở hữu: Sự kiện "Vạn dân đồng hành", Cầu nguyện
Nhân vật Xiangling
Nhân vật Xiangling

Bạn có thể tham khảo: Cách chơi Xiangling Genshin Impact | Build, Guide, Skill

21. Xingqiu

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí chính: Đơn kiếm
 • Vai trò chính: SP
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Xếp hạng: B
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Xingqiu
Nhân vật Xingqiu

Bạn có thể tham khảo: Cách chơi Xingqiu Genshin Impact | Build, Guide, Skill

22. Xiao

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí chính: Giáo
 • Vai trò chính: DPS
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Xếp hạng: S
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện
Nhân vật Xiao
Nhân vật Xiao

Hy vọng bài viết sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về tất cả các nhân vật trong Genshin Impact. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn có thắc mắc gì nhé!