Chi tiết về phản ứng nguyên tố trong Genshin Impact

Chào mọi người, ai chơi Genshin Impact cũng đều biết các nguyên tố sẽ phản ứng với nhau và gây hiệu ứng, bài viết này sẽ trình bày chi tiết về phản ứng nguyên tố và cách tính sát thương của từng phản ứng nguyên tố.

Trong thế giới Genshin Impact có tổng cộng 7 nguyên tố, bao gồm Nước, Lửa, Băng, Gió, Đất, Điện, Thảo. Ngoài ra, tuy không được xem là một nguyên tố nhưng Vật lý cũng đều có những tính chất tương tự. Cả sát thương nguyên tố lẫn vật lý đều chịu ảnh hưởng của phòng thủ và kháng riêng một thuộc tính (Nói Vật lý là nguyên tố thứ 8 cũng được).

Phản ứng nguyên tố trong Genshin Impact
Phản ứng nguyên tố trong Genshin Impact

Tinh thông nguyên tố

Tinh thông nguyên tố là chỉ số tăng sức mạnh của các phản ứng nguyên tố (hoàn toàn không tăng sát thương nguyên tố/phép của nhân vật nhé). Test ở khoảng từ 10 đến 200 Tinh thông nguyên tố, 1 điểm tinh thông nguyên tố tăng khoảng:

- 0,2 ~ 0.15% sát thương tăng thêm từ phản ứng Bốc hơi, Tan chảy

- 0,47~0.4% sát thương hiệu ứng của Quá tải, Siêu dẫn, Điện cảm, Phá băng, Khuếch tán.

- 0,31~0.25% lớp giáp tạo ra từ Kết tinh

Tinh thông nguyên tố càng cao thì càng giảm % tăng thêm trên mỗi điểm tinh thông cho các phản ứng.

Phản ứng nguyên tố

Trong game có hiện tại có tổng cộng 8 loại phản ứng nguyên tố chính, chia ra làm 3 nhánh, gồm

- Cường hóa sát thương: Bốc hơi, Tan chảy.

- Sát thương hiệu ứng: Quá tải, Siêu dẫn, Điện cảm, Đóng băng + Phá băng, Khuếch tán.

- Tạo giáp: Kết tinh.

Về nhánh Cường hóa sát thương:

Những phản ứng của nhánh này không tự gây sát thương mà là khuếch đại sát thương nguyên tố kích hoạt nó.

Bốc hơi: Nước + Lửa: x2 sát thương nếu kích hoạt bằng sát thương Nước, x1.5 nếu kích hoạt bằng sát thương Lửa.
Tan chảy: Lửa + Băng: x2 sát thương nếu kích hoạt bằng sát thương Lửa, x1.5 nếu kích hoạt bằng sát thương Băng.

Đây là hiệu ứng tăng sát thương từ nhân vật bạn nên nó có thể chí mạng. Do nó chỉ tăng sát thương kích hoạt nó nên khi sử dụng các phản ứng trên, bạn nên dùng skill có % dmg cao để tăng mạnh sát thương thay vì xài những skill % dmg thấp. Do vừa có thể chí mạng và tăng cả % sát thương từ tinh thông nguyên tố, build xoay quanh 2 phản ứng trên khá đa dạng.

Về nhánh Sát thương hiệu ứng:

Phản ứng từ nhánh này sẽ gây sát thương riêng (không phụ thuộc vào ATK của nhân vật) dựa theo cấp của nhân vật kích hoạt nó. Sát thương này KHÔNG THỂ chí mạng và không bị ảnh hưởng bởi phòng thủ của đối phương (vẫn bị ảnh hưởng bởi kháng nguyên tố).

Quá tải: Lửa + Điện: Mục tiêu bị nhiễm phát nổ gây sát thương lửa ra xung quanh (Sát thương cao).

Siêu dẫn: Băng + Điện: Gây lượng sát thương băng ra xung quanh và giảm kháng vật lý của kẻ địch đi 40% trong 8s (Sát thương trung bình).

Điện cảm: Điện + Nước: Gây sát thương điện theo thời gian trong t/g ngắn, có khả năng lan qua những mục tiêu đang bị ướt xung quanh. (Sát thương cao)

Khuếch tán: Gió + Nước/Lửa/Băng/Điện: Phát tán nguyên tố đang nhiễm của mục tiêu và gây một lượng sát thương nhỏ ra xung quanh, có thể kích hoạt những phản ứng khác nếu các mục tiêu bị khuếch tán chịu ảnh hường từ nguyên tố khác nhau.

Đóng băng: Băng + Nước: Khiến mục tiêu không thể tấn công/di chuyển trong một thời gian ngắn và có thể kích hoạt hiệu ứng Phá băng, bằng cách sử dụng đánh mạnh lên mục tiêu bị đóng băng, gây lượng lớn sát thương vật lý và hủy trạng thái đóng băng.

Do nhánh Sát thương hiệu ứng không chí mạng được nên khi build xoay quanh những hiệu ứng trên, bạn nên dồn vào Tinh thông nguyên tố là chủ yếu.

Về Tạo giáp:

Kết tinh: Đất + Nước/Lửa/Băng/Điện: Tạo kết tinh của nguyên tố đối phương đang nhiễm, khi nhặt sẽ nhận được lớp giáp chống sát thương từ nguyên tố tương ứng.

Hiện tại (và có thể cả sau này) DPS cao gánh mọi thứ nên Kết tinh không được xem trọng, những char hệ Nham nên bỏ qua chỉ số Tinh thông nguyên tố mà lên thẳng chí mạng, sát thương.

Ngoài ra còn có những phản ứng khác như Cháy khi kết hợp Lửa + Thảo nhưng hiện tại không có class hệ Thảo nên tạm thời bỏ qua chờ cập nhập thêm.

Cách tính sát thương phản ứng nguyên tố

Mình đã có bài viết hướng dẫn khá chi tiết về cách tính sát thương và sát thương nguyên tố, các bạn có thể tham khảo thêm cách tính sát thương và hướng build nhân vật trong Genshin Impact