Chi tiết về phản ứng nguyên tố trong Genshin Impact

Chào mọi người, ai chơi Genshin Impact cũng đều biết các nguyên tó sẽ phản ứng với nhau và gây hiệu ứng, bài viết này sẽ trình bày chi tiết về phản ứng nguyên tố và cách tính sát thương của từng phản ứng nguyên tố.

Genshin Impact - Chi tiết về trang bị, kỹ năng và thuộc tính

Chào mọi người, bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cơ chế sức mạnh trong game Genshin Impact, để giúp mọi người đưa ra quyết định sáng suốt về vấn đề build đồ như nào, chơi ra sao cho nó hiệu quả và đỡ mất thời gian mò mẫm.