Cách tính sát thương

Chi tiết về phản ứng nguyên tố trong Genshin Impact

Chào mọi người, ai chơi Genshin Impact cũng đều biết các nguyên tó sẽ phản ứng với nhau và gây hiệu ứng, bài viết này sẽ trình bày chi tiết về phản ứng nguyên tố và cách tính sát thương của từng phản ứng nguyên tố.