Chi tiết về các loại rương trong Genshin Impact

Trong Genshin impact rương (chest) là một trong những tài nguyên quan trọng đem lại nhiều phần thưởng, góp phần làm tăng tính thú vị khi khai phá thế giới mở Teyvat. Bài biết này sẽ giới thiệu chi tiết về các loại rương này.
 

Rương thường

Rương thường trong Genshin Impact
Rương thường trong Genshin Impact
Phần thưởng:
 • 0 ~ 2 nguyên thạch
 • 10 ~ 20 exp nhà mạo hiểm
 • 1 ~ 3 Ấn phong / nham
 • Mora
 • Và một loại ngẫu nhiên: Vũ khí, thánh di vật, sách exp nhân vật
Thông tin:
 • Có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu trong Teyvat. Một số yêu cầu người chơi đánh bại quái vật gần nó để mở khóa rương.
 • Rương thường sẽ reset ngẫu nhiên trên bản đồ sau một khoảng thời gian nhất định. (Có thể là lúc 4:00 sáng theo giờ máy chủ, cũng như phần thưởng cũng được đặt lại vào thời điểm đó.)
 • Những cái rương này cho 2 nguyên thạch nếu "được bảo vệ" và phải được mở khóa bằng cách giải câu đố hoặc bằng cách đánh bại quái vật bảo vệ rương.

Rương cao cấp

Rương cao cấp trong Genshin Impact
Rương cao cấp trong Genshin Impact
Phần thưởng:
 • 2 ~ 5 nguyên thạch
 • 20 ~ 30 exp nhà mạo hiểm
 • 3 ~ 4 Ấn phong / nham
 • Mora
 • Và một loại ngẫu nhiên: Vũ khí, thánh di vật, sách exp nhân vật
Thông tin:
 • Thường bị khóa / ẩn và yêu cầu người chơi chiến đấu với quái vật, giải câu đố hoặc theo Thiên Linh (Seelies) đến mộ của nó.
 • Sinh ra khi hoàn thành các Thử thách Chiến đấu nhất định.
 • Sinh ra khi hoàn thành các thử thách thời gian Cơ chế nhất định.
 • Sinh ra sau khi hoàn thành lần thử thách thời gian NPC lần thứ hai.
 • Rương cao cấp sẽ reset trên khắp bản đồ sau một khoảng thời gian nhất định.

Rương siêu cấp

Rương siêu cấp trong Genshin Impact
Rương siêu cấp trong Genshin Impact
Phần thưởng:
 • 5 nguyên thạch
 • 30 exp nhà mạo hiểm
 • 4 ~ 10 Ấn phong / nham
 • Mora
 • Và một loại ngẫu nhiên: Vũ khí, thánh di vật, sách exp nhân vật
Thông tin:
 • Có thể được tìm thấy ở những điểm ẩn rất tốt trên khắp bản đồ.
 • Sinh ra khi giải các câu đố nhất định.
 • Sinh ra khi hoàn thành các Thử thách Chiến đấu nhất định.
 • Sinh ra khi hoàn thành một số Nhiệm vụ thế giới.
 • Sinh ra sau khi hoàn thành lần thử thách thời gian NPC lần thứ 3.
 • Rương siêu cấp đã có bạn comfirm lại lại có respawn lại!

Rương Hiếm

Rương hiếm trong Genshin Impact
Rương hiếm trong Genshin Impact
Phần thưởng:
 • 10 ~ 40 nguyên thạch
 • 30 ~ 60 exp nhà mạo hiểm
 • 4 ~ 10 Ấn phong / nham
 • Mora
 • Và một loại ngẫu nhiên: Vũ khí, thánh di vật, sách exp nhân vật
Thông tin:
 • Có thể được tìm thấy ở những điểm ẩn rất tốt trên khắp bản đồ.
 • Sinh ra khi giải các câu đố nhất định. (tăng phần thưởng)
 • Có thể được tìm thấy trong di tích. (tăng phần thưởng)
 • Sinh ra khi hoàn thành một số Nhiệm vụ thế giới.
 • Rương siêu cấp cũng có cơ hội reset sau một khoảng thời gian dài (Thường là khoảng 3 tuần)

Rương đặc biệt - rương mora

 • Cái rương ở Ngân hàng Bắc Quốc cảng Liyue chứa 200.000 Mora, trông giống như một chiếc rương quý giá.
VI. Note:
 • Về thời gian reset rương thường và rương cao cấp vẫn chưa có thông tin chính xác từ nhà phát hành cũng như chưa có người chơi nào đưa ra đánh giá chính xác về vụ này... Số lượng rương reset cũng vậy! Chỉ biết là vị trí reset là ngẫu nhiên nhé
 • Map 1528 rương cố định do người chơi tổng hợp - có hình ảnh gợi ý: https://yuanshen.site/