Cách tăng điểm cho Ngũ Độc Chưởng Võ Lâm 1

Kỹ năng Ngũ Độc Võ Lâm 1
Kỹ năng Ngũ Độc Võ Lâm 1

Ưu điểm của Ngũ Độc Chưởng Pháp

 • Tầm đánh xa, rất khó chịu khi giao tranh 1vs1;
 • Độ giật cao;
 • Khi đối phương trúng bùa, tốc độ rút máu do độc gây ra cực lớn. Khiến đối phương phải bơm máu cực nhiều hoặc chết trong trận chiến.
 • Ngũ độc chưởng pháp làm cho vòng vô hình độc dưới chân (SVH) gây độc sát rất mạnh.

Nhược điểm của Ngũ Độc Chưởng Pháp

 • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển, dễ bị bắt và kết liễu
 • Rất cần đồ PTVL để tránh bị sock đam vật lý mà chết
 • Yêu cầu kỹ năng PK sống sót cao;
 • Hạn chế khi PK hội đồng.

Cách tăng điểm tiềm năng cho Ngũ Độc Chưởng Pháp

 • Sức mạnh: không tăng;
 • Sinh Khí: Max Sinh khí;
 • Thân Pháp: không tăng;
 • Nội công: không tăng. (Với phiên bản Võ lâm nội công thì phân bổ đều giữa Nội công và Sinh khí, sao cho đủ trâu để chống chịu là được, còn lại dồn nội công để lấy lực tay khỏe)

Cách tăng điểm kỹ năng cho Ngũ Độc Chưởng Pháp

Cách tăng điểm kỹ năng Ngũ Độc Chưởng Pháp Võ Lâm 1
Cách tăng điểm kỹ năng Ngũ Độc Chưởng Pháp Võ Lâm 1
 • Ngũ Độc Kỳ Kinh: 30
 • Ngũ Độc Chưởng Pháp: 20
 • Bách Độc Xuyên Tâm: 1
 • Vô Hình Độc: 1
 • Vạn Cơ Thực Tâm: 20
 • Xuyên Tâm Độc Thích: 20
 • U Minh Khô Lâu: 20
 • Độc Sa Chưởng: 20

Vũ khí tốt nhất là nên dùng Đơn đao + Độc sát Nội Công và TDXC (nón HKMP) để có thể linh hoạt khi PK.

Lưu ý: Dù theo đao hay chưởng, thì Bách Độc Xuyên Tâm và Vô Hình Độc vẫn là những tuyệt kỹ trấn phái của Ngũ Độc trong việc câu kéo, tích lũy, và ghây sock độc sát. Vì vậy không nên bỏ qua.