Cách tăng điểm cho Thiên Vương Đao Võ Lâm 1

Kỹ năng Thiên Vương Võ Lâm 1
Kỹ năng Thiên Vương Võ Lâm 1

Ưu điểm của Thiên Vương Đao Pháp

 • Kháng rất cao;
 • Linh hoạt khi PK trên ngựa;
 • Khi thi triển kỹ năng có độ giật cao;
 • Trình độ PK không yêu cầu cao chỉ cần chọn đúng mục tiêu và di chuyển thông minh.

Nhược điểm của Thiên Vương Đao Pháp

 • Lực tay cơ bản thấp hơn so với Thương Pháp và Chùy Pháp;
 • Cần trang bị tốt để tăng lực tay.

Cách tăng điểm tiềm năng của Thiên Vương Đao Pháp

Cấp 1-cấp 9 (40 point)

 • 35 sức mạnh + 20 sức mạnh = 55 sức mạnh;
 • 25 thân pháp + 15 thân pháp = 40 thân pháp;
 • 25 sinh khí + 5 sinh khí=30 sinh khí.

Cấp 9-cấp 18 (45 point)

 • 55 sức mạnh + 30 sức mạnh = 85 sức mạnh;
 • 40 thân pháp + 10 thân pháp = 50 thân pháp;
 • 30 sinh khí+5 sinh khí= 35 sinh khí.

Cấp 18-cấp 27 (45 point)

 • 85 sức mạnh + 25 sức mạnh = 110 sức mạnh;
 • 50 thân pháp + 15 thân pháp = 65 thân pháp;
 • 35 sinh khí + 5 sinh khí = 40 sinh khí.

Cấp 27-cấp 36 (45 point)

 • 110 sức mạnh + 30 sức mạnh = 140 sức mạnh;
 • 65 thân pháp+10 thân pháp = 75 thân pháp;
 • 40 sinh khí +5 sinh khí = 45 sinh khí.

Cấp 36-cấp 45 (45 point)

 • 140 sức mạnh + 25 sức mạnh = 165 sức mạnh;
 • 75 thân pháp + 15 thân pháp = 90 thân pháp;
 • 45 sinh khí + 5 sinh khí = 50 sinh khí.

Cấp 45-cấp 54 (45 point)

 • 165 sức mạnh + 30 sức mạnh = 195 sức mạnh;
 • 90 thân pháp + 10 thân pháp = 100 thân pháp;
 • 50 sinh khí + 5 sinh khí = 55 sinh khí.

Cấp 54-cấp 63 (45 point)

 • 195 sức mạnh + 25 sức mạnh = 220 sức mạnh;
 • 100 thân pháp + 20 thân pháp =120 thân pháp.

Cấp 63-cấp 72 (45 point)

 • 220 sức mạnh + 25 sức mạnh = 245 sức mạnh;
 • 120 thân pháp + 20 thân pháp = 140 thân pháp.

Cấp 72-81 (45 point)

 • 245 sức mạnh + 15 sức mạnh = 260 sức mạnh;
 • 55 sinh khí + 30 sinh khí = 85 sinh khí.

Cấp 81-90 (45 point )

 • 85 sinh khí + 45 sinh khí= 130 sinh khí.

Như vậy ở cấp 90 của Thiên Vương Đao Pháp sẽ là 260 sức mạnh, 140 thân pháp, 130 sinh khí

Khuyến khích việc tăng point cho Thiên Vương Đao Pháp sau 90:

 • Sức mạnh > 300
 • Sinh khí > 150

Cách tăng điểm kỹ năng của Thiên Vương Đao Pháp

Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Đao Pháp Võ Lâm 1
Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Đao Pháp Võ Lâm 1

Hướng dẫn cách tăng điểm Thiên Vương Bang Đao trong từng giai đoạn (10x~)

Giai Đoạn 120-130

Ở giai đoạn này các bạn có khoảng

 • 120 điểm kỹ năng;
 • 600 điểm tiềm năng.

Phân bổ điểm tiềm năng:

 • 350 Sức Mạnh;
 • 200 Thân Pháp;
 • 160 Sinh Khí.

Phân bổ điểm kỹ năng:

 • 30 Thiên Vương Chiến Ý;
 • 20 Thiên Vương Đao Pháp;
 • 20 Vô Tướng Trảm;
 • 20 Bát Phong Trảm;
 • 10 Kinh Lôi Trảm;
 • 20 Tĩnh Tâm Quyết
 • 1 Đoạn Hồn Thích ;
 • 1 Thiên Vương Thương Pháp (Skill đầu tiên hỗ trợ 75% Độ chính xác 1% Tỉ lệ tấn công CM)
 • 1 Kim Chung Tráo.

Với Thiên Vương Bang Đao Pháp có TDDC nhanh nên Đoạn Hồn Thích khi thiếu điểm chỉ cần để 1 là đủ.

Với 1 cây đao trắng: Sẽ có khoảng

 • 2700 Lực tay max;
 • >7000 Độ chính xác;
 • >5000 SL ( chưa kể đồ + ngựa).

Giai Đoạn 130-140

Trong giai đoạn này:

Tiếp tục tăng Độ chính xác lên khoảng 250. Còn về kỹ năng thì cố gắng max chiêu 1x để đẩy cao lực tay ! Khi tăng điểm mình luôn cố gắng cân bằng lực tay và Độ chính xác.

Ở Cấp 140:

Người chơi có 139 kỹ năng, 695 Tiềm năng (chưa kể tiềm năng gốc )

Phân bổ điểm tiềm năng:

 • 360 Sức Mạnh;
 • 250 Thân Pháp;
 • 170 Sinh Khí.

Phân bổ điểm kỹ năng:

 • 30 Thiên Vương Chiến Ý;
 • 20 Thiên Vương Đao Pháp;
 • 20 Vô Tướng Trảm;
 • 20 Bát Phong Trảm;
 • 10 Kinh Lôi Trảm;
 • 20 Tĩnh Tâm Quyết;
 • 3 Thiên Vương Thương Pháp;
 • 1 Thiên Vương Chùy Pháp;
 • 5 Kim Chung Tráo;
 • 1 Đoạn Hồn Thích.

Với 1 cây Đao trắng: 3000 lực tay max, >9000 Độ chính xác, Máu>5500 (chưa kể đồ + Ngựa )

Giai Đoạn 140-150

 • Ở giai đoạn này khi đã max đường đao, thì tiềm năng các bạn tập trung tăng vào Sức Mạnh để gia tăng lực tay.
 • Kỹ năng tăng vào Thiên Vương Thương Pháp để hỗ trợ Độ chính xác + gia tăng Tỉ lệ tấn Công CM.
 • Ở Cấp này dù Kim Chung Tráo hơi uể, người chơi cần biết cách điều tiết kháng tốt để tránh đột tử trong loạn chiến.
 • Máu ở Cấp này về Sinh Khí ko có gì thay đổi so với giai đoan trước, với Đồ đạc SL cao + ngựa, máu có thể lên >7300.
 • Đao pháp cơ động, ko tank nhiều nên máu ko cần quá nhiều giống Thương và Chùy ! Thậm chí có thể giảm máu để gia tăng lực tay hoặc Độ chính xác nếu cần.

Ở Cấp 150: Với 149 Kỹ năng, 745 Tiềm năng (chưa kể gốc )

Phân bổ điểm tiềm năng:

 • 410 Sức Mạnh;
 • 250 Thân Pháp;
 • 170 Sinh Khí.

Phân bổ điểm kỹ năng:

 • 30 Thiên Vương Chiến Ý;
 • 20 Thiên Vương Đao Pháp;
 • 20 Vô Tướng Trảm;
 • 20 Bát Phong Trảm;
 • 10 Kinh Lôi Trảm;
 • 20 Tĩnh Tâm Quyết;
 • 10 Thiên Vương Thương Pháp;
 • 1 Thiên Vương Chùy Pháp;
 • 7 Kim Chung Tráo;
 • 1 Đoạn Hồn Thích.

Với 1 cây đao trắng: 3330 Lực tay max, gần 10k Độ chính xác, máu >5700 ( chưa kể đồ + ngựa )

Sau 150: Tăng thêm để Thân Pháp khoảng 280, Sức Mạnh lên 450, Thiên Vương Thương Pháp lên 18 điểm (18 Điểm TVTP + 1 điểm TVCP là các bạn có 100% TLtấn công CM)

Có thể các bạn chưa hài lòng về lực tay và Độ chính xác ! Các bạn có thể mua thêm VLMT + TTK để cải thiện tiềm năng và kỹ năng.