Cách tăng điểm tiềm năng, kỹ năng cho Võ Đang Khí Võ Lâm 1

Kỹ năng Võ Đang Võ Lâm 1
Kỹ năng Võ Đang Võ Lâm 1

Ưu điểm của Võ Đang Khí

 • Sở hữu bộ kỹ năng trâu bò với nội lực hộ thể;
 • Có skill tăng tốc độ Di chuyển rất linh hoạt
 • Skill 120 Xuất Ứ Bất Nhiễm giải mọi hiệu ứng bất lợi;
 • Rất thích hợp với PK hội đồng.

Nhược điểm của Võ Đang Khí

 • Skill không có hiệu ứng băng sát bắt dính, tuy nhiên có tỉ lệ choáng

Cách tăng điểm tiềm năng cho Võ Đang Khí

Lưu ý rằng cách nâng này là cách nâng mà lên đến 90 mà người chơi không có gì phải hối hận hay tiếc nuối cũng như chưa cần sử dụng lần tẩy tủy miễn phí:

Muốn nhanh hãy bắt đầu bằng Võ Đang Khí Tông, về sau người chơi muốn chuyển sang Võ Đang Kiếm Pháp rất đơn giản.

Phân bổ điểm tiềm năng Võ Đang Khí

 • Sức mạnh: không tăng;
 • Thân pháp: không tăng;
 • Dồn hết vào Sinh khí và Nội công, sao cho ở thực tế lượng máu bằng 50% lượng mana. Kèm theo 5 Tọa Vọng Vô Ngã (75% chuyển hóa sát thương vào mana), Võ Đang Khí sẽ như có 2 cột máu, đây là lối nâng điểm trâu nhất.

Cách tăng điểm kỹ năng cho Võ Đang Khí

Cách tăng điểm kỹ năng Võ Đang Khí Võ Lâm 1
Cách tăng điểm kỹ năng Võ Đang Khí Võ Lâm 1
 • 1 Nộ Lôi Chỉ;
 • 20 Võ đang quyền Pháp;
 • 20 Vô Ngã Vô Kiếm;
 • 30 Thái Cực Thần Công;
 • 5 Toạ Vọng Vô Ngã.
 • Còn lại 18 điểm cho: Thế Vân Tung

Từ 90 trở đi người chơi tăng max Nộ Lôi Chỉ và Bác Cấp Nhi Phục, Tạo Vọng Vô Ngã cân nhắc có thể nâng lên 10 điểm tùy cảm nhận của mỗi người, tuy nhiên không nên nâng max sẽ khiến lượng đam hoàn toàn chỉ dồn vào đốt ở mỗi cột mana, mất đi lợi thế hồi cả máu lẫn mana của bình Ngũ hoa ngọc lộ hoàn.