Cách tăng điểm tiềm năng, kỹ năng cho Thiếu Lâm Côn Võ Lâm 1

Kỹ năng Thiếu Lâm Võ Lâm 1
Kỹ năng Thiếu Lâm Võ Lâm 1

Ưu điểm của Thiếu Lâm Côn Pháp

 • Rất trâu, phản đòn tốt;
 • Đánh lan khu vực xung quanh và choáng cao, giữ chân đối phương cực tốt.

Nhược điểm của Thiếu Lâm Côn Pháp

 • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển;
 • Cần kỹ năng PK cao để đánh trúng mục tiêu.
Tăng điểm kỹ năng Thiếu Lâm Côn Pháp Võ Lâm 1
Tăng điểm kỹ năng Thiếu Lâm Côn Pháp Võ Lâm 1

Cách tăng điểm cho Thiếu lâm Côn Pháp theo hướng cày cấp

Dòng cày kéo là thế mạnh lớn của Thiếu Lâm Côn Pháp. Với khả năng tấn công chí mạng cực cao và kiểm soát diện rộng, Thiếu Lâm Côn Pháp là một lựa chọn không tồi để gắn bó lâu dài.

Vì mục đích hoàn toàn lương thiện, bởi vậy không cần mức sinh mệnh cao, chỉ chú tâm vào sức sát thương, độ chính xác để đả quái và đôi khi, đả cả những tay 5 độc, Côn Lôn phá rối.

Tăng điểm tiềm năng:

 • Sinh Khí: 150;
 • Thân Pháp: 250;
 • Sức Mạnh: còn lại.

Chỉ cần 150 sinh khí, lượng máu đạt mức 4500 – 5000 đã là rất đủ. Thiếu Lâm Côn rất thoải mái về tiềm năng nên ưu tiên tăng Thân Pháp lên đến 250 điểm, để không bao giờ phải cáu kỉnh vì cảm giác miss thường có ở Côn Pháp.

Tăng điểm kỹ năng:

 • 20 Thiếu Lâm Côn Pháp;
 • 20 Kim Cang Phục Ma;
 • 20 La Hán Trận;
 • 20 Hoành Tảo Lục Hợp;
 • 30 Như Lai Thiên Diệp;
 • 20 Dịch Cân Kinh;
 • 1 Thiếu Lâm Quyền pháp – hỗ trợ tấn công chí mạng và chính xác;
 • 1 Thiếu Lâm Đao Pháp – hỗ trợ tấn công chí mạng.
Còn lại tăng vào Bất Động Minh Vương để lấy chính xác và khả năng né tránh, hoặc tăng vào Thiếu Lâm Quyền pháp để tăng chính xác và tấn công chí mạng.
Với dòng cày, Bất Động Minh vương rất quan trọng ở khả năng tăng né tránh…

Cách tăng điểm cho Thiếu lâm Côn Pháp theo hướng Săn Boss, Lôi đài

Tận dụng khả năng của La Hán Trận là chủ đạo của trường phái này.

Tăng điểm tiềm năng:

 • Sức mạnh: 110;
 • Thân pháp: 210;
 • Sinh Khí: còn lại.

Tăng điểm kỹ năng:

 • 20 Thiếu Lâm Côn Pháp;
 • 20 Thiếu Lâm Quyền Pháp;
 • 20 La Hán Trận;
 • 20 Hoành Tảo Lục Hợp;
 • 30 Như Lai Thiên Diệp;
 • 20 Dịch Cân Kinh;
 • 20 Kim Cang Phục Ma – cái này để cuối cùng vì nó là lựa chọn cuối cùng.

Lưu ý: trong săn boss, lôi đài hay liên đấu, Thiếu Lâm Côn phải chớp thời cơ ngay những giây đầu tiên, vì vậy không nên chú trọng Bất Động Minh Vương. Độ chính xác đã có Thiếu Lâm quyền pháp hỗ trợ tương đương