Cách tăng điểm tiềm năng, kỹ năng cho Côn Lôn Kiếm Võ Lâm 1

Võ công Côn lôn được chia làm 3 đường chính: Đao ( ngoại công ), Kiếm ( nội công ), và bùa chú bổ trợ. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng điểm cho Côn Lôn Kiếm Pháp.

 • Côn lôn kiếm pháp – Lưu động cửu thiên: chiêu thức khiến bạn trở thành 1 vị thần giống Thor, khi mà liên tục gọi sét từ trên trời giật chết đối phương.
Kỹ năng Côn Lôn Võ Lâm 1
Kỹ năng Côn Lôn Võ Lâm 1

Ưu điểm của Côn Lôn Kiếm Pháp

 • Kỹ năng tầm xa, tỉ lệ choáng siêu cao
 • Sở hữu kỹ năng tăng tốc độ di chuyển
 • Lưỡng Nghi Chân Khí giảm dame của đối phương trong 10s
 • Có bùa hỗ trợ sẽ tăng tỉ lệ choáng cao hơn;
 • Thích hợp cả PK hội đồng và solo;
 • Rất hữu ích trong team cày kéo;
 • Rất hữu ích trong săn boss, vượt ải.

Nhược điểm của Côn Lôn Kiếm Pháp

 • Yêu cầu nhiều điểm kỹ năng;
 • Kỹ năng dễ đánh hụt khi ở xa;
 • Lưỡng Nghi Chân Khí bị vô hiệu với Ngũ Độc;
 • Cần thời gian để chiêu thức Thiên Lôi Chấn Nhạc được phát huy tác dụng của tầng 2.

Cách tăng điểm tiềm năng Côn Lôn Kiếm Pháp

 • Sức Mạnh: 110 – 135;
 • Nội Công: 50 – 100;
 • Sinh Khí: Còn lại.

Cách tăng điểm kỹ năng cho Côn Lôn Kiếm Pháp

Tăng điểm kỹ năng Côn Lôn kiếm pháp
Tăng điểm kỹ năng Côn Lôn kiếm pháp
Côn Lôn Kiếm có đặc điểm là dame dồn rất mạnh, khi luyện công rất lợi thế vì kỹ năng sở hữu điện giật lan luyện công khá nhanh.
Côn Lôn Kiếm kỵ hệ thổ, khi đánh quái hệ thổ đam yếu. Đánh hệ thủy dam mạnh nhất, 3 hệ còn lại nói chung hệ nào đánh cũng mạnh
Côn Lôn Kiếm có điểm yếu là mana hết rất nhanh, do đó mặc dù dam rất mạnh nhưng hiện nay xu hướng là chuyển sang đao.

Với mục đích Luyện Công và PK

 • 20 Thanh Thiên Địa Trọc;
 • 30 Sương Ngạo Côn Luân;
 • 20 Côn Luân Kiếm Pháp;
 • 1 Thanh Phong Phù;
 • 1 Kỷ Bán Phù (Có Thể Tăng Lên 7);
 • 3 Thúc Phược Chú;
 • 20 Ngũ Lôi Chính Pháp (70% Lôi Động Cửu Thiên).

8x thiếu điểm không tăng vào thúc nhược chú và chỉ tăng 17 skill Thanh Thiên Địa Trọc.

9x,10x,… dư skill thì tăng tiếp vào các chiêu bổ trợ sau:

 • 20 Thiên Tế Tấn Lôi ( Hỗ Trợ 65% Lôi Động Cửu Thiên)
 • 20 Cuồng Lôi Chấn Địa ( Hỗ Trợ 60% Lôi Động Cửu Thiên).

Với mục đích Luyện Công và Săn Boss

Phân bổ điểm Kỹ năng:

 • 1 Thanh Thiên Địa Trọc;
 • 1 Thanh Phong Phù;
 • 1 Ki Bán Phù;
 • 30 Sương Ngạo Côn Lôn;
 • 20 Côn Luân Kiếm Pháp;
 • 20 Ngũ Lôi Chính Pháp;
 • 20 Thiên Tế Tấn Lôi.

Nếu còn điểm sẽ cho tất cả vào Cuồng lôi chấn địa.