Cách tăng điểm cho Ngũ Độc Bùa Chú Võ Lâm 1

Kỹ năng Ngũ Độc Võ Lâm 1
Kỹ năng Ngũ Độc Võ Lâm 1

Ưu điểm của Ngũ Độc Bùa Chú

 • Hỗ trợ đánh boss, công thành,..
 • Trang bị vũ khí của Ngũ Độc Chưởng Pháp để buff nhanh hơn;
 • Rất khó chịu khi tham gia các hoạt động phe phái, tống kim.

Nhược điểm của Ngũ Độc Bùa Chú

 • Sinh lực và kháng rất thấp;
 • Hy sinh bản thân để bảo vệ đồng đội.

Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của Ngũ Độc Bùa Chú

 • Sinh Khí: Max (dồn hết vào sinh khí);
 • Nội Công: Không;
 • Thân Pháp: Không;
 • Sức Mạnh: Không.

Cách tăng điểm kỹ năng của Ngũ Độc Bùa Chú

Cách tăng điểm kỹ năng Ngũ Độc Bùa Chú Võ Lâm 1
Cách tăng điểm kỹ năng Ngũ Độc Bùa Chú Võ Lâm 1

Đoạn Cân Hủ Cốt không lên skill bằng cách luyện tập như hai chiêu thức Âm Phong Thực Cốt và Huyền Âm Trảm mà phải tăng bằng điểm kỹ năng mình có mỗi khi lên cấp.

Tuy nhiên có 1 điểm đặc biệt là phải tăng vào 5 skill mỗi bùa chú, thì mở khóa được 1 kỹ năng Đoạn Cân Hủ Cốt (DCHC) bao gồm:

 • Băng Lam Huyền Tinh (BLHT);
 • Cửu Thiên Cuồng Lôi (CTCL);
 • Xuyên Tâm Độc Thích (XTDT);
 • Xuyên Y Phá Giáp (XYPG);
 • Xích Diệm Thực Thiên (XDTT).