Cách tăng điểm cho Đường Môn Phi Tiêu Võ Lâm 1

Kỹ năng Đường Môn Võ Lâm 1
Kỹ năng Đường Môn Võ Lâm 1

Ưu điểm của Đường Môn Phi Tiêu

 • Sở hữu Kỹ năng dồn damage cực lớn;
 • Phạm vi chiêu thức xa, rất lợi thế khi quần chiến.
 • Kết hợp với skill 120 áp sát rất dễ ghây sock damege đột tử đối thủ.

Nhược điểm của Đường Môn Phi Tiêu

 • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển;
 • Cần trang bị tốt để tăng di chuyển và PK phải linh hoạt;
 • Đánh dưới ngựa nên máu ít và dễ chết.

Cách tăng điểm tiềm năng cho Đường Môn Phi Tiêu

 • Sức mạnh: 165 (nâng để mặc đồ);
 • Nội công: 25;
 • Sinh khí = Thân pháp (hoặc Sinh khí = ⅔ Thân Pháp);
 • Thân pháp phải chia hết cho 5. (Nâng thân pháp sẽ tăng lực tay)

Cách tăng điểm kỹ năng cho Đường Môn Phi Tiêu

Cách tăng điểm kỹ năng Đường Môn Phi Tiêu Võ Lâm 1
Cách tăng điểm kỹ năng Đường Môn Phi Tiêu Võ Lâm 1

Xài Loạn Hoàn Kích:

 • Loạn Hoàn Kích: 26 (Loạn Hoàn Kích 1, 5 bẫy kia, mỗi bẫy 5);
 • Tâm Nhãn: 30;
 • Tán Hoa Tiêu: 20;
 • Ám Khí Đường Môn: 13.

Sau đó max Ám Khí Đường Môn, rồi tăng max Phích Lịch Đơn, cuối cùng mới tăng max Đoạt Hồn Tiêu.

Không xài Loạn Hoàn Kích:

 • Tâm Nhãn: 30;
 • Tán Hoa Tiêu: 20;
 • Ám Khí Đường Môn: 20;
 • Phích Lịch Đơn: 19.

Sau đó max Phích Lịch Đơn, rồi max Đoạt Hồn Tiêu.