Cách tăng điểm cho Đường Môn Phi Đao Võ Lâm 1

Kỹ năng Đường Môn Võ Lâm 1
Kỹ năng Đường Môn Võ Lâm 1

Ưu điểm của Đường Môn Phi Đao

 • Có khả năng dồn damage cao;
 • Độ giật kỹ năng tương đối cao;
 • Giết quái rất nhanh với khả năng dồn damage nhanh.
 • Có skill tiểu lý phi đao bắt dính cực khó chịu

Nhược điểm của Đường Môn Phi Đao

 • Cần kỹ năng PK cao và di chuyển linh hoạt.
 • Đánh dưới ngựa nên máu ít, rất dễ chết

Cách tăng điểm tiềm năng cho Đường Môn Phi Đao

 • Sức mạnh: 165 (nâng để mặc đồ);
 • Nội công: 25;
 • Sinh khí = Thân pháp (hoặc Sinh khí = ⅔ Thân Pháp);
 • Thân pháp phải chia hết cho 5. (Nâng thân pháp sẽ tăng lực tay)

Cách tăng điểm kỹ năng cho Đường Môn Phi Đao

Cách tăng điểm kỹ năng Đường Môn Phi Đao Võ Lâm 1
Cách tăng điểm kỹ năng Đường Môn Phi Đao Võ Lâm 1

Xài Loạn hoàn Kích:

 • Loạn Hoàn Kích: 26 (Loạn Hoàn Kích 1, 5 bẫy kia, mỗi bẫy 5);
 • Tâm Nhãn: 30;
 • Tiểu Lý Phi Đao: 20;
 • Ám Khí Đường Môn 13.

Sau đó max Ám Khí Đường Môn, rồi tăng max Phích Lịch Đơn, cuối cùng mới tăng max Truy Tâm Tiễn.

Không xài Loạn Hoàn Kích:

 • Tâm Nhãn: 30;
 • Tiểu Lý Phi Đao: 20;
 • Ám Khí Đường Môn: 20;
 • Phích Lịch Đơn: 19.

Sau đó max Phích Lịch Đơn, rồi max Truy Tâm Tiễn.