Bảng ngọc Jhin mùa 12 LMHT | Cách build chi tiết, hiệu quả

Hướng dẫn cách nâng bảng ngọc Jhin mùa 12 LMHT, Bảng ngọc Jhin Top, Bảng ngọc Jhin Mid, Bảng ngọc Jhin AD và Bảng ngọc Jhin URF cách build chi tiết hiệu quả. Xem ngay!

Jhin

Jhin

1. Bảng ngọc Jhin Top

Bảng ngọc Jhin Top
Bảng ngọc Jhin Top

Ngọc chính: Chuẩn Xác

 • Bước Chân Thần Tốc > Hiện Diện Trí Tuệ > Huyền Thoại - Hút Máu > Nhát Chém Ân Huệ

Ngọc phụ: Cảm Hứng

 • Giao Hàng Bánh Quy > Thuốc Thời Gian

Chỉ Số: 

 • Tấn Công: +9 sức mạnh thích ứng
 • Linh Hoạt: +9 sức mạnh thích ứng
 • Phòng Thủ: +6 giáp

2. Bảng ngọc Jhin Mid

Bảng ngọc Jhin Mid
Bảng ngọc Jhin Mid

Ngọc chính: Chuẩn Xác

 • Bước Chân Thần Tốc > Hiện Diện Trí Tuệ > Huyền Thoại - Hút Máu > Nhát Chém Ân Huệ

Ngọc phụ: Cảm Hứng

 • Bước Chân Màu Nhiệm > Giao Hàng Bánh Quy

Chỉ Số: 

 • Tấn Công: +9 sức mạnh thích ứng
 • Linh Hoạt: +9 sức mạnh thích ứng
 • Phòng Thủ: +8 kháng phép

3. Bảng ngọc Jhin AD

Bảng ngọc Jhin AD
Bảng ngọc Jhin AD

Ngọc chính: Áp Đảo

 • Thu Thập Hắc Ám > Phát Bắn Đơn Giản > Thu Thập Nhãn Cầu > Thợ Săn Tham Lam

Ngọc phụ: Chuẩn Xác

 • Hiện Diện Trí Tuệ > Huyền Thoại - Hút Máu

Chỉ Số: 

 • Tấn Công: +9 sức mạnh thích ứng
 • Linh Hoạt: +9 sức mạnh thích ứng
 • Phòng Thủ: +6 giáp

4. Bảng ngọc Jhin URF

Bảng ngọc Jhin URF
Bảng ngọc Jhin URF

Ngọc chính: Áp Đảo

 • Thu Thập Hắc Ám > Vị Máu > Thu Thập Nhãn Cầu > Thợ Săn Tham Lam

Ngọc phụ: Chuẩn Xác

 • Đắc Thắng > Nhát Chém Ân Huệ

Chỉ Số: 

 • Tấn Công: +9 sức mạnh thích ứng
 • Linh Hoạt: +9 sức mạnh thích ứng
 • Phòng thủ: +8 kháng phép

Bài viết đã hướng dẫn bạn cách nâng bảng ngọc Jhin mùa 12, cách build chi tiết, hiệu quả. Đừng quên để lại bình luận của bạn về bài viết nhé.