Cập nhật tọa độ Boss Hoàng Kim - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 mới nhất, đầy đủ nhất

Cập nhật toạ độ Boss Hoàng Kim của tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile (VLTK 1 Mobile). Nếu bạn muốn biết boss hoàng kim xuất hiện ở đâu thì click xem ngay nhé!

thumb

time Boss Hoàng Kim sẽ xuất hiện vào khung giờ từ 15h30 - 16h30 và 21h00 - 22h00 hàng ngày 

1. Boss Hoàng Kim xuất hiện lúc 15h30 - 16h30

Boss Cổ Bách

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Phù Dung động 
 • Bản đồ 2: Sơn Bảo động 
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Huyền Giác Đại Sư

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Nhạn Thạch động
 • Bản đồ 2: Thanh Khê động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Đường Phi Yến

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Phong Lăng Độ Nam
 • Bản đồ 2: Khỏa Lăng động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Lam Y Y

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Vũ Lăng động
 • Bản đồ 2: Phi Thiên động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Hà Linh Phiêu

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Trường Bạch Bắc
 • Bản đồ 2: Vô Danh Động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Cảnh sắc trong game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Cảnh sắc trong game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Yên Hiểu Trái

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Sa mạc sơn động 1
 • Bản đồ 2: Sa mạc sơn động 3
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Mạnh Thương Lương

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Sa mạc địa biểu
 • Bản đồ 2: Sa mạc sơn động 2
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Gia Luật Tị Ly

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Lưỡng Thuỷ động
 • Bản đồ 2: Dương Trung động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Đạo Thanh Chân Nhân

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Trường Bạch Nam
 • Bản đồ 2: Mạc Cao Quật
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

10. Tuyền Cơ Tử

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Vi Sơn Đảo
 • Bản đồ 2: Phi Thiên động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Võ lâm truyền kỳ 1 Mobile

Võ lâm truyền kỳ 1 Mobile

2. Boss Hoàng Kim xuất hiện lúc 22h00

Vương Tá

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Vũ Lăng động
 • Bản đồ 2: Phù Dung động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Huyền Nan Đại Sư

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Phong Lăng Độ Bắc
 • Bản đồ 2: Khỏa Lang động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Đường Bất Nhiễm

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Trường Bạch Nam
 • Bản đồ 2: Nhạn Thạch Động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Bạch Doanh Doanh

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Thanh Khê động
 • Bản đồ 2: Sa mạc địa biểu
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Thanh Tuyệt Sư Thái

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Vi Sơn Đảo
 • Bản đồ 2: Dương Trung động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Cảnh sắc trong game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Cảnh sắc trong game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Chung Linh Tú

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Phi Thiên động
 • Bản đồ 2: Vô Danh động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Hà Nhân Ngã

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Nhạn Thạch động
 • Bản đồ 2: Lưỡng Thuỷ động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Đoan Mộc Duệ

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Phong Lăng Độ
 • Bản đồ 2: Nam Sơn Bảo động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

Từ Đại Nhạc

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Mạn Bắc Thảo Nguyên
 • Bản đồ 2: Vũ Lăng động
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

10. Thanh Liên Tử

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Trường Bạch Bắc
 • Bản đồ 2: Sa mạc sơn động 3
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị

săn boss hoàng kim

3. Boss Độc Cô Thiên Phong

 • Thời gian xuất hiện: hàng ngày.
 • Địa điểm xuất hiện: Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.
 • Điều kiện xuất hiện: Khi các boss Hoàng Kim xuất hiện lúc được tiêu diệt hết trong vòng 15 phút.

4. Tọa độ các động và thất đại thành thị

Toạ độ boss thường xuất hiện ở các động

 • Vô Danh động (Đại Lý > Thạch Cổ trấn): 223/202
 • Dương Trung động (Dương Châu > Đạo Hương Thôn): 205/208 - 198/201 - 160/190
 • Phi Thiên động (Biện Kinh > Chu Tiên trấn): 203/211 - 191/220
 • Thanh Khê động (Đại Lý, Long Tuyền thôn): 193/175 - 205/182 - 210/188 - 201/190
 • Vũ Lăng động (Tương Dương > Ba Lăng huyện): 181/184 - 212/189 - 222/201 - 199/204
 • Phù Dung động (Thành Đô > Giang Tân thôn): 195/165 - 192/188 - 204/192
 • Nhạn Thạch động (Thành Đô > Trường Giang Nguyên Đầu): 221/183 - 229/192 - 218/199
 • Sơn Bảo động (Tương Dương > Ba Lăng huyện > Miêu Lĩnh): 196/188 - 220/192 - 209/201 - 194/196
 • Khỏa Lang động (Tương Dương > Ba Lăng huyện > Miêu Lĩnh > Sơn Bảo động): 214/192 - 223/189 - 227/195 - 230/198
 • Sa mạc địa biểu: 217/177 - 183/188 - 203/186 - 223/193
 • Sa mạc 2: 203/194 - 223/190 - 213/209
 • Sa mạc 3: 169/197 - 205/190 - 204/199 - 185/211
 • Phong Lăng Độ: 138/195 - 153/190 - 177/195
 • Trường Bạch Nam: 185/187 - 177/151 - 132/190 - 182/151 - 132/191
 • Trường Bạch Bắc: 203/249 - 242/246 - 225/209
 • Vi Sơn đảo: 153/181 - 193/154 - 162/186

Tạo hình nhân vật trong game

Tạo hình nhân vật trong game Võ lâm truyền kỳ

Tọa độ boss thường xuất ở thất đại thành thị

time Thời gian xuất hiện lần lượt là 12h - 15h - 18h - 21h

 • Biện Kinh: (254/167) - (221/212) - (188/205) - (190/181)
 • Lâm An: (219/174) - (228/208) - (153/208) - (140/168)
 • Phượng Tường: (228/191) - (224/204) - (177/204) - (181/184)
 • Thành Đô: (413/303) - (414/329, 418/321, 406/333) - (375/329, 360/326) - (360/301)
 • Tương Dương: (218/195) - (209/215) - (171/211) - (170/196)
 • Dương Châu: (241/178) - (215/208) - (193/210) - (202/180)
 • Đại Lý: (222/186) - (214/218) - (175/212) - (172/196)

Xem Thêm: