Cách tăng điểm tiềm năng, kỹ năng Thiên Vương VLTK 1 Mobile

Hướng dẫn tăng điểm Thiên Vương VLTK 1 Mobile, tăng điểm tiềm năng, kỹ năng Thiên Vương VLTK 1 Mobile. Ưu, nhược điểm Thương Pháp, Chùy Pháp Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile.

Thiên Vương Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile.

Thiên Vương Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile.

1. Giới thiệu Thiên Vương Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Bốn bể là sông hồ giúp dân chúng Thiên Vương an cư lạc nghiệp. Môn phái Thiên Vương rất đoàn kết, hào khí xung thiên, xem trọng nghĩa khí, tất cả đều là hảo hán. Vang danh khắp thiên hạ với kỹ năng luyện ngoại công, nổi tiếng với các tuyệt kỹ như Bá Vương Tam Kim, Hào Hùng Trảm, Tung Hoành Bát Hoang…

Thiên Vương Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Thiên Vương Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

2. Nhánh phái Thiên Vương Thương Pháp VLTK 1 Mobile

Giới thiệu kỹ năng Thiên Vương Thương Pháp

Kỹ năng Thiên Vương Thương Pháp

Kỹ năng Thiên Vương Thương Pháp

Truy Tinh Trục Nguyệt: Thương pháp mạnh nhất của Thiên Vương, tấn công liên tiếp 5 lần lên 1 kẻ địch, kèm theo tỷ lệ thọ thương.

Bá Vương Tạm Kim: Thiên Vương Đại Thừa Thương Pháp, tấn công phạm vi hình quạt phía trước liên tục 18 lần, mỗi lần góc độ ngẫu nhiên.

Đoạt Hồn Thích: Võ Công trung cấp Thiên Vương, xung phong gây sát thương cho địch và có tỷ lệ khiến địch hôn mê, tối đa nạp năng lượng hai lần liên tục.

Kim Chung Tráo: Tâm Pháp Thiên Vương, tăng phòng ngự Thiên Vương trong thời gian ngắn, giảm sát thương cuối phải chịu.

Ưu điểm Thiên Vương Thương Pháp

 • Kháng tính rất cao, lực tay cực kỳ tốt.
 • Tỷ lệ xuất chiêu liên tục 3 chiêu thức.
 • Kháng phòng thủ vật lý cao nên không sợ ngoại công.

Nhược điểm Thiên Vương Thương Pháp

 • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển.

Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Thương Pháp

Tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Thương Pháp

Tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Thương Pháp

Tâm Pháp cơ bản

 • Thiên Vương Chiến Ý: Tối đa
 • Tĩnh Tâm Quyết: 1/10
 • Hóa Kình Quyết: 1/10
 •  Đảo Hư Thiên: 1/10
 • Chinh Chiến Bát Phương: 1/10

Hệ Kim Ngoại công

 • Truy Tinh Trục Nguyệt: Tối đa
 • Bá Vương Tạm Kim: Tối đa
 • Đoạt Hồn Thích: Tối đa
 • Kim Chung Tráo: Tối đa
 • Thiên Vương Thương Pháp: 4/10

3. Nhánh phái Thiên Vương Chùy Pháp VLTK 1 Mobile

Giới thiệu kỹ năng Thiên Vương Chùy Pháp

Kỹ năng Thiên Vương Chùy Pháp

Kỹ năng Thiên Vương Chùy Pháp

Truy Phong Quyết: Chùy Pháp Mạnh nhất của Thiên Vương, thi triển 3 khí kình sát thương địch trong phạm vi hình quạt, đồng thời kèm theo tỷ lệ thọ thương.

Tung Hoành Bát Hoang: Thiên Vương Đại Thừa Chùy Pháp, phóng ra 5 luồng đạo khí về phạm vi hình quạt phía trước gây sát thương cho kẻ địch và luồng khí có hiệu quả xuyên thấu.

Đoạt Hồn Thích: Võ Công trung cấp Thiên Vương, xung phong gây sát thương cho địch và có tỷ lệ khiến địch hôn mê, tối đa nạp năng lượng hai lần liên tục.

Kim Chung Tráo: Tâm Pháp Thiên Vương, tăng phòng ngự Thiên Vương trong thời gian ngắn, giảm sát thương cuối phải chịu.

Ưu điểm Thiên Vương Chùy Pháp

 • Kháng tính siêu cao.
 • Kỹ năng khống chế đối thủ rất tốt.
 • Có độ giật cao khi áp sát, khống chế đối thủ rất khó chịu.

Nhược điểm Thiên Vương Chùy Pháp

 • Cần kỹ năng PK cao để cấu máu kẻ địch.
 • Kiên nhẫn khi trong trường hợp bị kẻ địch rỉa máu.

Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Chùy Pháp

Tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Chùy Pháp

Tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Chùy Pháp

Tâm Pháp cơ bản

 • Thiên Vương Chiến Ý: Tối đa
 • Tĩnh Tâm Quyết: 1/10
 • Hóa Kình Quyết: 1/10
 •  Đảo Hư Thiên: 1/10
 • Chinh Chiến Bát Phương: 1/10

Hệ Kim Ngoại công

 • Truy Phong Quyết: Tối đa
 • Kim Chung Tráo: Tối đa
 • Đoạn Hồn Thích: Tối đa
 • Tung Hoành Bát Hoang: Tối đa
 • Thiên Vương Chùy Pháp: 4/10

4. Cách tăng điểm tiềm năng Thiên Vương VLTK 1 Mobile

Thiên Vương Thương Pháp

 • Cấp 01 – 09: (40 điểm) ⇒ 35 Sức mạnh + 20 Sức mạnh=55 Sức mạnh & 25 Thân pháp + 15 Thân pháp = 40 Thân pháp & 25 Sinh khí + 5 Sinh khí = 30 Sinh khí 
 • Cấp 09 – 18: (45 điểm) ⇒ 55 Sức mạnh +30 Sức mạnh= 85 Sức mạnh & 40 Thân pháp + 10 Thân Pháp = 50 Thân pháp & 30 Sinh khí + 5 Sinh khí = 35 Sinh khí
 • Cấp 18 – 27: (45 điểm) ⇒ 85 Sức mạnh + 25 Sức mạnh = 110 Sức mạnh & 50 Thân pháp + 15 Thân Pháp = 65 Thân pháp & 35 Sinh khí + 5 Sinh khí = 40 Sinh khí
 • Cấp 27 – 36: (45 điểm) ⇒ 110 Sức mạnh + 30 Sức mạnh = 140 Sức mạnh & 65 Thân pháp + 10 Thân Pháp =75 Thân pháp & 40 Sinh khí + 5 Sinh khí= 45 Sinh khí
 • Cấp 36 – 45: (45 điểm) ⇒ 140 Sức mạnh + 25 Sức mạnh = 165 Sức mạnh & 75 Thân pháp + 15 Thân Pháp = 90 Thân pháp & 45 Sinh khí + 5 Sinh khí = 50 Sinh khí
 • Cấp 45 – 54: (45 điểm) ⇒165 Sức mạnh+30 Sức mạnh = 195 Sức mạnh & 90 Thân pháp + 10 Thân pháp = 100 Thân pháp & 50 Sinh khí + 5 Sinh khí = 55 Sinh khí
 • Cấp 54 – 63: (45 điểm) ⇒ 195 Sức mạnh + 30 Sức mạnh = 125 Sức mạnh & 100 Thân pháp + 15 Thân pháp = 115 Thân Pháp
 • Cấp 63 – 72: (45 điểm) ⇒ 125 Sức mạnh + 45 Sức mạnh = 260 Sức mạnh & 115 Thân pháp + 10 Thân pháp = 125 Thân Pháp
 • Cấp 72 – 81: (45 điểm) ⇒ 125 Thân pháp + 15 Thân pháp = 140 Thân pháp & 55 Sinh khí + 30 Sinh khí = 85 Sinh khí
 • Cấp 81 - 90: (45 điểm) ⇒ 85 Sinh khí + 45 Sinh khí = 130 Sinh khí

Tăng điểm tiềm năng Thiên Vương VLTK 1 Mobile

Tăng điểm tiềm năng Thiên Vương VLTK 1 Mobile

Thiên Vương Chùy Pháp

 • Cấp 01 – 09: (40 điểm) ⇒ 35 Sức mạnh + 20 Sức mạnh = 55 Sức mạnh & 25 Thân Pháp +15 Thân pháp = 40 Thân pháp & 25 Sinh khí + 5 Sinh khí = 30 Sinh khí
 • Cấp 09 – 18: (45 điểm) ⇒ 55 Sức mạnh + 30 Sức mạnh= 85 Sức mạnh & 40 Thân Pháp + 10 Thân Pháp = 50 Thân pháp & 30 Sinh khí + 5 Sinh khí= 35 Sinh khí
 • Cấp 08 – 27: (45 điểm) ⇒ 85 Sức mạnh + 25 Sức mạnh = 110 Sức mạnh & 50 Thân Pháp + 15 Thân Pháp =65 Thân pháp & 35 Sinh khí + 5 Sinh khí = 40 Sinh khí
 • Cấp 27 – 36: (45 điểm) ⇒ 110 Sức mạnh + 30 Sức mạnh = 140 Sức mạnh & 65 Thân Pháp + 10 Thân Pháp = 75 & 40 Sinh khí + 5 Sinh khí = 45 Sinh khí
 • Cấp 36 – 45: (45 điểm) ⇒ 140 Sức mạnh + 25 Sức mạnh = 165 Sức mạnh & 75 Thân Pháp + 15 Thân Pháp = 90 Thân pháp & 45 Sinh khí + 5 Sinh khí = 50 Sinh khí
 • Cấp 45 – 54: (45 điểm) ⇒ 165 Sức mạnh + 30 Sức mạnh = 195 Sức mạnh & 90 Thân Pháp +10 Thân pháp = 100 Thân pháp & 50 Sinh khí + 5 Sinh khí = 55 Sinh khí
 • Cấp 54 – 63: (45 điểm) ⇒ 195 Sức mạnh + 35 Sức mạnh = 230 Sức mạnh & 55 Sinh khí + 10 Sinh khí = 65 Sinh khí
 • Cấp 63 - 72: (45 điểm) ⇒230 Sức mạnh+ 35 Sức mạnh = 265 Sức mạnh & 65 Sinh khí + 10 Sinh khí = 75 Sinh khí
 • Cấp 72 – 81: (45 điểm) ⇒ 265 Sức mạnh + 35 Sức mạnh = 300 Sức mạnh & 75 Sinh khí + 10 Sinh khí = 85 Sinh khí
 • Cấp 81 – 90: (45 điểm) ⇒ 85 Sinh khí + 45 Sinh khí = 130 Sinh khí

Hi vọng cách tăng điểm tiềm năng, kỹ năng Thiên Vương VLTK 1 Mobile sẽ giúp bạn hiểu thêm về bộ kỹ năng, ưu, nhược điểm cũng như lối chơi của hệ phái này. Hãy tiếp tục theo dõi trang web để cập nhật những thông tin mới nhất về Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile nhé!