Cách tăng điểm tiềm năng, kỹ năng cho Võ Đang Kiếm Võ Lâm 1

Kỹ năng Võ Đang Võ Lâm 1
Kỹ năng Võ Đang Võ Lâm 1

Ưu điểm của Võ Đang Kiếm Pháp

 • Tốc độ xuất chiêu và tốc độ đánh rất cao
 • Chiêu thức của Võ Đang Kiếm kèm theo khống chế;
 • Băng sát và choáng sẽ làm đối thủ khó chạy được;
 • Khó chịu trong PK solo.

Nhược điểm của Võ Đang Kiếm Pháp

 • Phải áp sát được đối thủ thì mới có đất dụng võ
 • Yếu trong pk hội đồng, loạn chiến.
 • Cấp thấp rất yếu sinh lý do phải chia điểm nâng sức mạnh (lực tay) và thân pháp (độ chính xác).

Cách tăng điểm tiềm năng cho Võ Đang Kiếm

Phân bổ điểm tiềm năng:

 • Nội công: 150;
 • Sinh khí: 25;
 • Thân pháp: 100;
 • Sức mạnh: 220.

Đến đây người chơi phải xác định hướng đi cho mình: Cày tông hoàn toàn hay có xen lẫn PK.

Cày tông hoàn toàn coi như bỏ qua PK, con đường xen lẫn PK thì sẽ khá yếu, PK sẽ yếu hơn trường phái PK chính thống và cày level chậm hơn. Lời khuyên nên tăng theo trường phái cày tông đến khoảng 12x mới tăng vào kiểu PK.

Từ level 80-89: người chơi chỉ cần tăng vào Thái Cực Thần Công để max Thái Cực Thần Công, điểm tiềm năng tăng hết vào Sức Mạnh.

Từ cấp 90-98: Tiếp tục tăng vào Sức Mạnh và điểm kỹ năng tăng vào Thất Tinh Trận.

Phân bổ điểm tiềm năng:

 • 25 Sinh khí;
 • 100 Thân pháp;
 • 150 Nội công;
 • 310 Sức Mạnh.

Phân bổ điểm kỹ năng:

 • 30 Thái Cực Thần Công,
 • 20 Thất Tinh Trận,
 • 20 Võ Đang Kiếm Pháp,
 • 20 Tam Hoàn Thao Nguyệt,
 • 2 Thế Vân Tung,
 • 5 Tọa Vọng Vô Ngã,

Cấp 99 – 119: Việc tăng vào 20 THMN là bắt buộc với dân cày tông, tuy nhiên lời khuyên của mình là bạn nên có 1 điểm vào Kiếm Phi Kinh Thiên khi tank với boss hệ kim khá lợi thế.

Phân bổ điểm kỹ năng:

 • 30 Thái Cực Thần Công
 • 20 Võ Đang Kiếm Pháp,
 • 20 Thất Tinh Trận,
 • 20 Tam Hoàn Thao Nguyệt,
 • 2 Thế Vân Tung,
 • 1 Kiếm Phi Kinh Thiên
 • 5 Tọa Vọng Vô Ngã

Phân bổ điểm tiềm năng:

 • Sinh Khí 25;
 • Thân Pháp 100;
 • Nội Công 180;
 • Sức Mạnh 385.

Cách tăng điểm kỹ năng cho Võ Đang Kiếm

Cách tăng điểm kỹ năng Võ Đang Kiếm Pháp Võ Lâm 1
Cách tăng điểm kỹ năng Võ Đang Kiếm Pháp Võ Lâm 1
 • 20 Võ Đang Kiếm Pháp,
 • 20 Thái Cực Thần Công,
 • 20 Tam Hoàn Thao Nguyệt,
 • 12 Thất Tinh Trận,
 • 2 Thế Vân Tung;
 • 5 Tọa Vọng Vô Ngã.