Cách tăng điểm cho Thiên Nhẫn Thương Võ Lâm 1

Kỹ năng Thiên Nhẫn Võ Lâm 1
Kỹ năng Thiên Nhẫn Võ Lâm 1

Ưu điểm của Thiên Nhẫn Thương Pháp

 • Rất linh hoạt vì PK toàn trên ngựa;
 • Kỹ năng bắt dính khống chế đối thủ rất tốt;
 • Kỹ năng bùa chú khi PK rất khó chết;
 • Cực kỳ hiệu quả khi solo 1 vs 1 ở cấp cao.
 • Rất giàu vì skill có sẵn hút máu hút mana
 • Thời gian phục hồi rất cao

Nhược điểm của Thiên Nhẫn Thương Pháp

 • Nhược điểm là skill 120 Ma Âm Phệ Phách phải trúng đối thủ mới có thể tiếp tục PK;
 • Trang bị thấp và cấp độ thấp thì rất khó PK;
 • Thời gian buff bùa đối thủ khá nhiều;
 • Pk hội đồng rất yếu.
 • Khá yếu sinh lý do phải dồn vào sức mạnh và thân pháp, lại không có skill tăng máu.

Cách tăng điểm tiềm năng cho Thiên Nhẫn Thương Pháp

 • Sức mạnh: 260;
 • Sinh khí: Max;
 • Thân pháp: 150;
 • Nội công: Không.

Cách tăng điểm kỹ năng cho Thiên Nhẫn Thương Pháp

Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Nhẫn Thương Pháp Võ Lâm 1
Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Nhẫn Thương Pháp Võ Lâm 1
 • Tàn Dương Như Tuyết: 20;
 • Thiên Nhẫn Mâu Pháp: 20;
 • Liệt Hỏa Tình Thiên: 20;
 • Thâu Thiên Hoán Nhật: 20;
 • Thiên Ma Giải Thể: 30 (TP);
 • Vân Long Kích: 20.

Yêu cầu điểm tiềm năng của một Chiến Nhẫn đỉnh cấp như sau:

 • Độ chính xác : 10k;
 • Sinh lực : 4k;
 • Lực tay : còn nhiêu tăng hết vào sức mạnh;
 • Né tránh : càng cao càng tốt, nên mặc tất cả đồ cấp 10.