Cách tăng điểm cho Thiên Nhẫn Bùa Chú Võ Lâm 1

Kỹ năng Thiên Nhẫn Võ Lâm 1
Kỹ năng Thiên Nhẫn Võ Lâm 1

Ưu điểm của Thiên Nhẫn Bùa Chú

 • Bộ kỹ năng chuyên buff về hiệu ứng;
 • Di chuyển được trên ngựa nên rất linh hoạt.
 • Cực hữu dụng trong Pk loạn chiến, Tống Kim, Công Thành

Nhược điểm của Thiên Nhẫn Bùa Chú

 • Không có kỹ năng kháng tất cả;
 • Dễ bị hạ gục.
 • Không ghây ra sát thương trực tiếp, vô dụng khi đồng đội đã chết.

Cách tăng điểm tiềm năng cho Thiên Nhẫn Bùa Chú

 • Sức mạnh: 260;
 • Sinh khí: Max;
 • Thân pháp: Không;
 • Nội công: Không.

Cách tăng điểm kỹ năng cho Thiên Nhẫn Bùa Chú

Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Nhẫn Bùa Chú Võ Lâm 1
Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Nhẫn Bùa Chú Võ Lâm 1
 • Hỏa Liên Phần Hoa: 20;
 • Ảo Ảnh Phi Hồ: 20;
 • Phi Hồng Vô Tích: 20;
 • Bi Tô Thanh Phong: 20;
 • Lịch Ma Đoạt Hồn: 20;
 • Nhiếp Hồn Loạn Tâm: 20;
 • Thiên Ma Giải Thể: 30.