Cách tăng điểm cho Thiên Vương Thương Võ Lâm 1

Kỹ năng Thiên Vương Võ Lâm 1
Kỹ năng Thiên Vương Võ Lâm 1

Ưu điểm của Thiên Vương Thương Pháp

 • Kháng rất trâu, lực tay tốt;
 • Tỷ lệ xuất chiêu liên tục 3 phát;
 • Kháng phòng thủ vật lý rất cao nên không sợ phái ngoại công.

Nhược điểm của Thiên Vương Thương Pháp

Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển.

Cách tăng điểm tiềm năng của Thiên Vương Thương Pháp

Cấp 1-cấp 9 (40 point)

 • 35 sức mạnh + 20 sức mạnh = 55 sức mạnh;
 • 25 thân pháp + 15 thân pháp = 40 thân pháp;
 • 25 sinh khí + 5 sinh khí=30 sinh khí.

Cấp 9-cấp 18 (45 point)

 • 55 sức mạnh + 30 sức mạnh = 85 sức mạnh;
 • 40 thân pháp + 10 thân pháp = 50 thân pháp;
 • 30 sinh khí+5 sinh khí= 35 sinh khí.

Cấp 18-cấp 27 (45 point)

 • 85 sức mạnh + 25 sức mạnh = 110 sức mạnh;
 • 50 thân pháp + 15 thân pháp = 65 thân pháp;
 • 35 sinh khí + 5 sinh khí = 40 sinh khí.

Cấp 27-cấp 36 (45 point)

 • 110 sức mạnh + 30 sức mạnh = 140 sức mạnh;
 • 65 thân pháp+10 thân pháp = 75 thân pháp;
 • 40 sinh khí +5 sinh khí = 45 sinh khí.

Cấp 36-cấp 45 (45 point)

 • 140 sức mạnh + 25 sức mạnh = 165 sức mạnh;
 • 75 thân pháp + 15 thân pháp = 90 thân pháp;
 • 45 sinh khí + 5 sinh khí = 50 sinh khí.

Cấp 45-cấp 54 (45 point)

 • 165 sức mạnh + 30 sức mạnh = 195 sức mạnh;
 • 90 thân pháp + 10 thân pháp = 100 thân pháp;
 • 50 sinh khí + 5 sinh khí = 55 sinh khí.

Cấp 54-cấp 63 (45 point)

 • 195 sức mạnh + 30 sức mạnh = 225 sức mạnh;
 • 100 thân pháp + 15 thân pháp =115 thân pháp.

Cấp 63-cấp 72 (45 point)

 • 225 sức mạnh + 45 sức mạnh = 260 sức mạnh;
 • 115 thân pháp+10 thân pháp = 125 thân pháp.

Cấp 72-81 (45 point)

 • 125 thân pháp +15 thân pháp = 140 thân pháp;
 • 55 sinh khí + 30 sinh khí = 85 sinh khí.

Cấp 81-90 (45 point )

 • 85 sinh khí + 45 sinh khí= 130 sinh khí.

Như vậy ở cấp 90 của Thiên Vương Thương Pháp sẽ là 260 sức mạnh, 140 thân pháp, 130 sinh khí

Khuyến khích việc tăng point cho Thiên Vương Thương Pháp sau 90:

 • Thân pháp lên 200-210
 • Độ chính xác lên >7000

Cách tăng điểm kỹ năng của Thiên Vương Thương Pháp

Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Thương Pháp Võ Lâm 1
Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Thương Pháp Võ Lâm 1

Thương Pháp của Thiên Vương Bang là đường khó chơi nhất trong ba đường vì Thương đòi hỏi Độ chính xác cao, lực tay không nhỏ và một lượng Sinh khí vừa đủ để có khả năng chống chịu trong loạn chiến.

Ngay từ đầu khi chơi Thiên Vương Thương Pháp, đa phần người chơi không phải vì thương mạnh hay yếu mà là vì đánh thương rất đẹp, càng lên cao, các chiêu 3x, 6x rồi 9x thay đổi làm cho thương pháp có một vẻ đẹp thật hoa mỹ.

1 Thiên Vương Bang – Thương Pháp bắt đầu thành hình ở giai đoạn sau cấp 135 đối với những người không sách vở).

Giai Đoạn 120-130

Ở giai đoạn này các bạn có khoảng:

 • 120 điểm kỹ năng;
 • 600 điểm tiềm năng.

(chưa tính 35 Sức Mạnh,25 Thân Pháp và 25 Sinh Khí gốc)

Phân bổ điểm tiềm năng:

 • 285 Sức Mạnh;
 • 225 Thân Pháp;
 • 175 Sinh Khí.

Phân bổ điểm kỹ năng:

 • 30 Thiên Vương Chiến Ý;
 • 20 Thiên Vương thương pháp;
 • 20 Huyết Chiến Bát Phương;
 • 20 Dương Quan Tam Điệp;
 • 10 Hồi Phong Lạc Nhạn;
 • 10 Kim Chung Tráo
 • 10 Tĩnh Tâm Quyết
 • 1 Đoạn Hồn Thích;

Nếu cầm 1 thương trắng tinh, sẽ có khoảng:

 • 3200 lực tay max;
 • 8500 Độ chính xác;
 • 5400 SL (chưa tính đồ trên người).

Thiên vương là phái đánh cận chiến, trong đánh hội đồng thường là phái phải chịu bom đạn nhiều nhất, nên Sinh Lực và mức kháng rất quan trọng đối với chúng ta.

“Muốn giết được kẻ thù, trước tiên mình phải sống sót”. Lượng máu tối thiểu luôn là 6500, không thể ít hơn!

Giai Đoạn 130-140

Ở giai đoạn trước, nhân vật chúng ta đã dần dần thành hình.

Ở giai đoạn này, tiếp tục nâng chiêu 10 Hồi Phong Lạc Nhạn cho Max ! Còn về tiềm năng, tăng Thân Pháp đến khoảng 240 đến 250.

Trong giai đoạn này Hồi Phong Lạc Nhạn đã cải thiện lực tay khá đáng kể, do vậy Thiên Vương Thương Pháp chú trọng tiềm năng cho Thân Pháp để có Độ chính xác, nâng SL lên > 6000 (chưa kể đồ ).

Sau khi max Chiêu 1x, tiếp tục tăng vào Tĩnh Tâm Quyết để nâng Độ chính xác, còn tiềm năng tăng vào Sức Mạnh Để cải thiện lực tay.

Ở cấp 140

Sở hữu 139 kỹ năng, 695 Tiềm năng (chưa kể tiềm năng gốc )

Phân bổ điểm Tiềm năng:

 • 330 Sức Mạnh;
 • 250 Thân Pháp;
 • 200 Sinh Khí.

Phân bổ điểm Kỹ năng

 • 30 Thiên Vương Chiến Ý;
 • 20 Thiên Vương thương pháp;
 • 20 Huyết Chiến Bát Phương;
 • 20 Dương Quan Tam Điệp;
 • 10 Hồi Phong Lạc Nhạn;
 • 14 Tĩnh Tâm Quyết;
 • 5 Đoạn Hồn Thích;
 • 10 Kim Chung Tráo.

Với 1 chiếc thương trắng sẽ có khoảng 3670 Lực tay max, 10200 Độ chính xác > 6000 SL (chưa kể đồ)

Nếu chưa hài lòng thì tiếp tục cày cấp hoặc mua VLMT + TTK để ăn.

Giai Đoạn 140-150

Tiếp tục tăng Max Tĩnh Tâm Quyết, tăng Sức Mạnh để cải thiện lực tay.

Thân Pháp 250 là đủ đối với 1 Thiên Vương Bang thương, lúc này chúng ta sẽ có 11300 Độ chính xác (chưa kể vũ khí).

Từ giai đoạn 120 đến 140 thì Tỉ lệ Tấn công chí mạng chỉ có 85%. Thiên Vương Thương pháp có Damage thất thường nhất trong các phái, rất khó đánh, lúc cao, lúc thấp, trong quá trình đánh, chí mạng nhảy phụ thuộc vào Tỉ lệ tấn công chí mạng và xác suất đánh trúng đối phương đó.

Cấp 150: Với 149 Kỹ năng, 745 Tiềm năng (chưa kể gốc )

Phân bổ điểm tiềm năng:

 • 380 Sức Mạnh;
 • 250 Thân Pháp;
 • 200 Sinh Khí.

Phân bổ điểm kỹ năng:

 • 30 Thiên Vương Chiến Ý;
 • 20 Thiên Vương thương pháp;
 • 20 Huyết Chiến Bát Phương;
 • 20 Dương Quan Tam Điệp;
 • 10 Hồi Phong Lạc Nhạn;
 • 1 Thiên Vương Đao Pháp (hỗ trợ);
 • 1 Thiên Vương Chùy Pháp (hỗ trợ);
 • 12 Kim Chung Tráo;
 • 20 Tĩnh Tâm Quyết;
 • 5 Đoạn Hồn Thích.

Với 1 chiếc thương Trắng sẽ có: 3850 Lực tay Max, 11600 Độ chính xác.