Cách tăng điểm cho Thiên Nhẫn Đao Võ Lâm 1

Kỹ năng Thiên Nhẫn Võ Lâm 1
Kỹ năng Thiên Nhẫn Võ Lâm 1

Ưu điểm của Thiên Nhẫn Đao Pháp

 • Đánh xa, đam to, tầng 2 của thiên ngoại lưu tinh dồn đam rất rát
 • Skill đao pháp 6x giết boss xanh 1 nốt nhạc.
 • Máu to do dồn hết sinh khí, PK hội đồng rất khỏe
 • Thời gian phục hồi rất cao

Nhược điểm của Thiên Nhẫn Đao Pháp

 • Thi triển chiêu thức phải xuống ngựa, lại không có skill tăng tốc di chuyển
 • Skill không có hiệu ứng bắt dính như băng sát hoặc choáng.

Cách tăng điểm tiềm năng cho Thiên Nhẫn Đao Pháp

 • Sức mạnh: 165;
 • Sinh khí: Max;
 • Thân pháp: Không;
 • Nội công: Không.

Cách tăng điểm kỹ năng cho Thiên Nhẫn Đao Pháp

Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Nhẫn Đao Pháp Võ Lâm 1
Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Nhẫn Đao Pháp Võ Lâm 1
 • Thiên Nhẫn Đao pháp : 20;
 • Đơn Chỉ Liệt Diệm : 20;
 • Thôi Sơn Điền Hải : 1;
 • Ma Diệm Thất Sát : 20;
 • Thiên Ma Giải Thể : 30;
 • Thiên Ngoại Lưu Tinh : 11+.