Bộ ảnh Skin KDA LMHT đẹp để làm hình nền điện thoại và máy tính

Bộ ảnh nhóm nhạc thần tượng KDA của 5 cô nàng Ahri, Akali, Evelyn, Kai'sa, Seraphine cực đẹp từ Skin All Out. Tải ngay để dùng làm hình nền máy tính, điện thoại của bạn.

Bộ ảnh nhóm nhạc KDA Liên Minh Huyền Thoại

Bộ ảnh nhóm nhạc KDA Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại là tựa game MOBA trên nền tảng PC có lượng người chơi vô cùng đông đảo trên toàn thế giới. Với lối chơi thiên về mặt chiến thuật, đòi hỏi khả năng phối hợp đồng đội Liên Minh Huyền Thoại đã và vẫn đang thu hút được rất nhiều người chơi trải nghiệm mỗi ngày

1. Bộ ảnh Skin KDA chọn lọc 

Bộ ảnh KDA đẹp dùng làm hình nền máy tính

Lưu ý: Để tải hình ảnh có chất lượng cao hãy nhấn Tại đây

Trang phục Ahri KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Ahri KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Ahri KDA 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Ahri KDA 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Evelyn KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Evelyn KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Kai'sa KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Kai'sa KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Ahri, Seraphine, Kai'sa, Evelyn, Akali (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Ahri, Seraphine, Kai'sa, Evelyn, Akali (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Ahi, Akali, Evelyn, Kai'sa (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Ahi, Akali, Evelyn, Kai'sa (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Ahri KDA 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Ahri KDA 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 5 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 5 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 6 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 6 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 7 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 7 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Ahri KDA 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Ahri KDA 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 8 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 8 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Evelyn KDA 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Evelyn KDA 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Kai'sa, Evelyn, Ahri, Akali (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Kai'sa, Evelyn, Ahri, Akali (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Kai'sa KDA 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Kai'sa KDA 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Kai'sa, Akali, Ahri, Evelyn, Seraphine (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Kai'sa, Akali, Ahri, Evelyn, Seraphine (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Seraphine KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Seraphine KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Seraphine KDA 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Seraphine KDA 2 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Seraphine KDA 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Seraphine KDA 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Evelyn KDA 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Evelyn KDA 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục KDA Akali và Seraphine (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục KDA Akali và Seraphine (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Kai'sa, Evelyn, Akali, Ahri (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Kai'sa, Evelyn, Akali, Ahri (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Kai'sa KDA 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Kai'sa KDA 3 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Kai'sa KDA 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Kai'sa KDA 4 (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Kai'sa, Evelyn, Ahri, Akali
Nhóm nhạc KDA Kai'sa, Evelyn, Ahri, Akali
Nhóm nhạc KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Ahri KDA 5 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Ahri KDA 5 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Ahri KDA 6 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Ahri KDA 6 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục nhóm nhạc KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục nhóm nhạc KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 9 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 9 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 10 (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục Akali KDA 10 (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Evelyn, Ahri, Kai'sa, Akali (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA Evelyn, Ahri, Kai'sa, Akali (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Nhóm nhạc KDA (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục KDA Seraphine (Kích thước: 1920 x 1080)
Trang phục KDA Seraphine (Kích thước: 1920 x 1080)

Bộ ảnh KDA chọn lọc dùng làm hình nền điện thoại

Lưu ý: Để tải hình ảnh có chất lượng cao hãy nhấn Tại đây

Trang phục Ahri KDA (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Ahri KDA (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Ahri KDA 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Ahri KDA 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA 3 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA 3 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Evelyn KDA (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Evelyn KDA (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Kai'sa KDA (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Kai'sa KDA (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Ahri KDA 3 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Ahri KDA 3 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA 4 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA 4 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA 5 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA 5 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA 6 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA 6 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Ahri KDA 4(Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Ahri KDA 4(Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA 7 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Akali KDA 7 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Evelyn KDA 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Evelyn KDA 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Kai'sa KDA 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Kai'sa KDA 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Seraphine KDA (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Seraphine KDA (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Seraphine KDA 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Seraphine KDA 2 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Seraphine KDA 3 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Seraphine KDA 3 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Kai'sa KDA 3 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Kai'sa KDA 3 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Kai'sa KDA 4(Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Kai'sa KDA 4(Kích thước: 1080 x 1920)
Nhóm nhạc KDA (Kích thước: 1080 x 1920)
Nhóm nhạc KDA (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Ahri KDA 5 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Ahri KDA 5 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Ahri KDA 6 (Kích thước: 1080 x 1920)
Trang phục Ahri KDA 6 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ttrang phục Akali KDA 8 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ttrang phục Akali KDA 8 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh trang phục Akali KDA 9 (Kích thước: 1080 x 1920)
Ảnh trang phục Akali KDA 9 (Kích thước: 1080 x 1920)

Xem Thêm:

Còn chần chờ gì mà không mau chọn cho mình những tấm ảnh tuyệt đẹp của nhóm nhạc thần tượng KDA về và sử dụng chúng làm hình nền cho những thiết bị thân yêu của mình. Và đừng quên hãy chia sẻ cùng bạn bè nữa nhé. Chúc các bạn có được những bức hình nền ấn tượng cùng những giờ phút chơi game đầy thú vị và vui vẻ.