Võ lâm truyền kỳ

Hướng dẫn nhiệm vụ danh vọng võ lâm 1

Ở phiên bản võ lâm 1 - Tình Trong Thiên Hạ thì việc kiếm đủ 240 danh vọng để làm nhiệm vụ 9x các phái rất quan trọng , thêm vào nữa là danh vọng càng cao thì may mắn trong người càng lớn vì vậy mình xin tổng hợp lại các nhiệm vụ danh vọng và cách thức để kiếm danh vọng trong phiên bản này cho các bạn.

Page 6 of 7 1 4 5 6 7