Cách tăng điểm cho Thúy Yên Song Đao Võ Lâm 1

Kỹ năng Thúy Yên Võ Lâm 1
Kỹ năng Thúy Yên Võ Lâm 1

Ưu điểm của Thúy Yên Song Đao

  • Băng sát cao, rỉa máu khi pk gây khó chịu cho đối thủ;
  • Lực tay khá cao;
  • Kỹ năng tầm xa và có độ giật sát thương lớn;
  • Kỹ năng 120 – Ngự Tuyết Ẩn có thể kết thúc đối thủ nhanh chóng;
  • Rất lợi thế khi đánh Tống Kim, Liên Đấu,…

Nhược điểm của Thúy Yên Song Đao

  • Kháng tất cả thấp nên dễ bị đối thủ hạ gục;
  • Cần tính toán thời gian của kỹ năng tốt khi pk để hạ gục đối thủ.
  • Thi triển chiêu thức phải xuống ngựa.

Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của Thúy Yên Song Đao

Cách tăng điểm kỹ năng Thúy Yên Song Đao Võ Lâm 1
Cách tăng điểm kỹ năng Thúy Yên Song Đao Võ Lâm 1

Thúy Yên Song Đao damage khá thấp, nếu người chơi PK kém càng lên cấp cao sẽ gian khổ hơn các môn phái khác. Vì vậy khi tăng điểm bạn cũng nên để dành 1 con đường lui chuyển qua Thúy Yên Đơn Đao.

Cách tăng an toàn nhất:

  • Sức Mạnh: 210;
  • Sinh Khí: còn lại.